To top icon
Nyheter

TBS Malmö utökar möjligheterna till utbytesstudier utomlands

Först Japan, nu Indien, snart kanske flera länder i Europa. Thoren Business School Malmö fortsätter knyta kontakter med skolor och öppna upp för samarbeten utomlands. Vad skulle du säga om att åka på utbyte till Asien eller inom Europa på gymnasiet? Det är ingen omöjlighet på Affärsgymnasiet #1.

Hösten 2022 inledde Thoren Business School Malmö ett samarbete med ett japanskt gymnasium. Nyligen påbörjades nästa samarbete, då representanter från Malmöskolan besökte New Delhi och den nya samarbetsskolan Seth Anandram Jaipuria School, som bedriver verksamhet i alla åldrar från förskole- till universitetsnivå.

Taggningen och förväntningarna var totala inför resan till Indien.

– I Indien har de en väldigt holistisk syn på eleverna – att man ser hela eleven – och vi är väldigt intresserade av hur de gör det i praktiken och om vi kan använda deras tankar här hemma. Vi vill också samarbeta kring entreprenörskap och andra ämnen där vi kan bedriva undervisning tillsammans, säger John Sennström, lärare samt ansvarig för internationaliseringsfrågor och fortsätter:

– Vi ska göra så mycket som möjligt för ett framtida samarbete, så att vi kan skicka elever dit och de även kan komma hit och besöka oss.

Under de fullspäckade dagarna i Indien besökte Thoren Business School-personalen olika skolor, undervisade elever, gjorde studiebesök till fabriker och näringsliv samt upplevde den indiska kulturen. Och så klart blev det en hel del utbyte av tankar gällande pedagogik.

– Lärare hade förberett frågor som de ställde till oss och visade intresse för vilka skillnader i utbildningssystemen de tror kan finnas. Bland annat har betydelsen av hemläxor diskuterats, berättar Daniella Ulusoy, biträdande rektor på Thoren Business School Malmö.

Det blev ett maxat besök i Indien för Thoren Business Schools personal: bland annat höll de en föreläsning för 3 500 personer, gjorde studiebesök på skolor och i samhället samt upplevde den indiska kulturen.

Från Malmö ut i hela världen

Utöver samarbetet i Indien har Thoren Business School Malmö fler järn i samarbetselden. Skolan blev nyligen ackrediterad av Erasmus+, vilket innebär att man kan inleda utbyten med olika skolor runtom i Europa. Med anledning av detta deltog John Sennström nyligen i ett samarbetsseminarium i Dublin tillsammans med lärare från hela världsdelen med syfte att knyta kontakter med europeiska skolor.

Varför är det viktigt med internationella samarbeten?

– Sverige är en väldigt liten del av världen. För att kunna stärka vår businessprofil på skolan är det viktigt att vi bli mer internationella. Vi måste få ett internationellt perspektiv på hur affärer bedrivs samt en vidgad världssyn. Och sedan finns det ju en mängd andra fördelar också: vi kan lära oss av varandra om skolkulturer och hur man undervisar – allt från pedagogik till synen på övriga aktiviteter utanför skolan, frågor som rör jämställdhet och miljöfrågor.

Vill du också få en utbildning i världsklass och ha chans att åka på utbyte? Ansök till Thoren Business School Malmö här!