Vi använder cookies för att förbättra besöksupplevelsen och anpassa vårt innehåll. Genom att fortsätta godkänner du detta. Läs mer.
To top icon
Vårt program

Samhälls-vetenskap

Vårt program

Samhälls-vetenskap

För dig som vill bli:

Efter studenten: Kommunikatör, elevassistent, marknadsförare med mera.
Efter högskolestudier: Socionom, psykolog, journalist med mera.
Under och efter utbildningen: Egenföretagare.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill utveckla din förståelse för världen, samhället och människan. Programmet ger dig goda kunskaper i samhällskunskap, psykologi och sociologi. Dessutom läser du kurser som filosofi och moderna språk.

På programmet lär du dig vad som styr och påverkar världen vi lever i. Du studerar samhället ur svenska och internationella perspektiv samt fördjupar dig i demokrati, miljö, etik och genus.

Gymnasiegemensamma kurser

<table class="tg" > <colgroup> <col style="width: 80%"> <col style="width: 20%"> </colgroup> <tbody> <tr> <td class="tg-amne">Svenska 1</td> <td class="tg-poang">100p</td></tr> <tr> <td class="tg-amne">Svenska 2</td> <td class="tg-poang">100p</td></tr> <tr> <td class="tg-amne">Svenska 3</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Engelska 5</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Engelska 6</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Matematik 1b</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Matematik 2b</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Samhällskunskap 1b</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Historia 1b</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Idrott och hälsa 1</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Naturkunskap 1b</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Religionskunskap 1</td> <td class="tg-poang">50p</td> </tr> </tbody> </table>

Programgemensamma kurser

<table class="tg" > <colgroup> <col style="width: 80%"> <col style="width: 20%"> </colgroup> <tbody> <tr><td class="tg-amne">Filosofi 1</td> <td class="tg-poang">50p</td></tr> <tr> <td class="tg-amne">Moderna språk</td> <td class="tg-poang">200p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Psykologi 1</td> <td class="tg-poang">50p</td></tr> <tr class="tr-mellanrum"><th></th><th></th></tr> <tr><th class="tg-inriktning">Inriktningskurser Beteendevetenskap</th><th class="tg-inriktning"></th></tr> <tr> <td class="tg-amne">Ledarskap och organisation</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Kommunikation</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Samhällskunskap 2</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Sociologi</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Psykologi 2a</td> <td class="tg-poang">50p</td> </tr> </tbody> </table>

Programfördjupningar

<table class="tg"> <tbody> <tr><th class="tg-inriktning">Samhällsentreprenör</th><th class="tg-inriktning"></th></tr> <tr> <td class="tg-amne">Pedagogiskt ledarskap</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Entreprenörskap</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Retorik</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> </tbody> </table>

Individuella val

Välj 200 poäng valfria kurser.

Gymnasiearbete

Utformas efter din valda profil.

Sammanfattning

<table class="tg" > <colgroup> <col style="width: 80%"> <col style="width: 20%"> </colgroup> <tbody> <tr><td class="tg-amne">Gymnasiegemensamma kurser</td> <td class="tg-poang">1150p</td></tr> <tr> <td class="tg-amne">Programgemensamma kurser/inriktningskurser</td> <td class="tg-poang">750p</td></tr> <tr> <td class="tg-amne">Programfördjupning</td> <td class="tg-poang">300p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Individuella val</td> <td class="tg-poang">200p</td> </tr> <tr> <td class="tg-amne">Gymnasiearbete</td> <td class="tg-poang">100p</td> </tr> <tr class="tr-mellanrum"><th></th><th></th></tr> <tr> <td class="tg-amne">Totalt:</td> <td class="tg-poang">2500p</td> </tr> </tbody> </table>

Inriktningar

Inriktning

Beteendevetenskap

Här får du fördjupa dig i frågor som varför vi människor tänker och agerar som vi gör samt hur vi samspelar i grupp. Du stärker även dina färdigheter i kommunikation och ledarskap.

Vad händer sedan?

Illustration av mynt

Eget företag

På Affärsgymnasiet tränas du i att gå från idé till handling. Hos oss får du rätt verktyg för att starta, driva och förverkliga dina företagsdrömmar

Illustration av böcker i en hög

Studera vidare

Efter studenten har du den behörighet som krävs för att studera vidare, vilket många av våra elever gör på universitet och högskolor såsom Handelshögskolan.

Illustration av en portfölj

Jobb

Du kanske känner för att tjäna egna pengar direkt efter studenten – då är det perfekt att du valt Affärsgymnasiet. Stora delar av din utbildning sker i samverkan med företag, vilket ger dig praktiska färdigheter