To top icon
Nyheter

Siffror visar: Affärsgymnasiets examensgrad långt över snittet

Med en examensgrad på 96,5 % förra året slår Affärsgymnasiet Helsingborg rikssnittet på högskoleförberedande program, som ligger på 81,4 %, med hästlängder. – Vi känner oss väldigt stolta, säger skolans rektor Linda Strand.

– De senaste två åren har vi arbetat med uppföljning av resultat systematiskt över tid. Vi har bland annat haft många fler individuella uppföljningar, uppföljning av resultat från klasskonferenser på ett bättre sätt, lärarna tar tagit mer stöd av varandra i elevärenden och vi sätter nu in stöd tidigare och använder coachtiden mer, säger Linda Strand om framgångsreceptet.

Utöver arbetet som gjorts på lokal nivå lyfter Linda bland annat huvudmannen ThorenGruppens nya stöd med specialpedagoger som något positivt.  

– Nya rutiner har satts och vi har blivit bättre på att fånga upp elever med svårigheter. En bidragande faktor till detta är bland annat att ThorenGruppen kommit med en ny rutin, elevgenomgång, som säkerställer att ingen elev faller mellan stolarna. Jag tycker att det är helt rätt satsat och ser fram emot fortsatt goda resultat. Det tillsammans med våra lokala rutiner har varit väldigt gynnsamt för elevernas examensgrad.

Sammanfattningsvis understryker Linda att hon känner en stor stolthet över skolan och dess lärare.  

– Det känns extra roligt att vi lyckas nå en så hög examensgrad när vi dessutom är en större skola med nästan 500 elever. Vi känner oss väldigt stolta!

Vill du också gå på en skola som ger förutsättningar för goda resultat? Ansök till Affärsgymnasiet Helsingborg här!