To top icon
Nyheter

Läsprojektet tar fart

Med nystartat Instagram-konto och läsfrämjande elevambassadörer tar projektet Läsfrihet raska steg framåt. – Responsen har varit positiv, och vi har mer på gång, säger ansvarig lärare Sara Iskandarani.

Sara Iskandarani är ansvarig för det läsfrämjande arbetet i skolbiblioteket på Affärsgymnasiet i Malmö.

Hon brinner för att utveckla ungdomars läsning och har startat projektet Läsfrihet.

Projektet handlar om att synliggöra skolbiblioteket, baka in läsfrämjande arbete i undervisningen samt skapa en mötesplats där eleverna kan plugga, läsa och samtala om litteratur.

Målet är öka läslusten och nyfikenheten hos eleverna samt erbjuda en extraplats för studiero och diskussion.

För att nå det använder Sara flera metoder. Utöver att bemanna biblioteket jobbar hon med aktiviteter, tävlingar och sociala medier för att väcka nyfikenhet.

Och arbetet börjar ta allt större fart.

Till exempel hölls nyligen en dikttävling som fick in fina bidrag, och fler skrivtävlingar är på gång.

– Tävlingen uppskattades av eleverna och de frågar nu efter fler tillfällen, berättar Sara.

Sara har dessutom aktiverat en grupp frivilliga läsambassadörer på skolan. De ska komma på aktiviteter och hitta nya sätt att främja läslusten.

– Det är viktigt med elevinflytande och att de får bidra med sina perspektiv, säger hon.

Nu finns även ett Instagram-konto för projektet. Det är ett sätt att lyfta fram skolbibliotekets arbete, och nå ut med viktig information. Dels till eleverna, dels till andra som är nyfikna på skolan.

– Trots att det är nystartat tycker jag att responsen varit positiv. Vi påminner även om vårt arbete till de elever som går på coachtid i biblioteket, och det har uppskattats.

Förmedlar läsandets kraft


Sara arbetar ständigt för att förmedla det fantastiska med läsning. Enligt henne öppnar läsandet nya världar – i flera bemärkelser.

Förutom att det ger underhållning och inblick i andra personers erfarenheter, har det ett starkt kognitivt värde. Det är en grundbult för språkutveckling, allmänbildning och måluppfyllelse i skolan.

Om Sara


Sara Iskandarani är legitimerad lärare i svenska och samhällsvetenskap. Hon har arbetat som lärare sedan 2010. 2018 började hon på Affärsgymnasiet. Hon undervisar i svenska, retorik, personlig försäljning och entreprenörskap.