To top icon
Nyheter

Forskare: Socialt entreprenörskap viktigare än någonsin efter pandemin

En ny forskningsartikel visar att covid-19 påskyndar utvecklingen mot socialt entreprenörskap. Läs mer om hur du blir en social entreprenör på Thoren Business School. 

Framtidens entreprenörer kommer arbeta med att lösa de globala problemen. En ny artikel i Journal of World Businessanalyserar framtidens internationella handel efter covid-19.Artikeln visar hur pandemin har påverkat de globala företagen och förklarar olika framtidstrender.

Innovativa lösningar på samhällsproblem

En trend är att socialt entreprenörskap blir allt viktigare efter covid-19. Pandemin har tydligt visat hur företag behövs för samhällsutvecklingen. Det bidrar till att förväntningarna ökar på företag att lösa framtidens största utmaningar, som hemlöshet.

Bli social entreprenör på Thoren Business School
Thoren Business School har med socialt entreprenörskap i undervisningen.

  • Du får träna på att lösa problem med hjälp av affärsmässiga metoder.
  • Du får jobba med riktiga företag ­­för att träna på det verkliga arbetslivet.
  • Du får även prova på att driva ett eget företag, vilket är ett bra sätt att börja sin karriär som social entreprenör.
  • Du får också åka på en Business Trip för att stärka din kunskap om den internationella handeln och de globala utmaningarna.

Vill du bli en social entreprenör och jobba globalt med samhällsutmaningar? Läs mer om Thoren Business School här.