To top icon
Nyheter

Eleverna får en PT för business – så fungerar mentorsprogrammet.

På Thoren Business School Helsingborg kan eleverna få en personlig coach direkt från näringslivet. Att sitta ner och ta en kaffe med någon från företagsvärlden stärker eleverna på ett annat sätt, menar Madeleine Nilzon som arbetar med mentorsprogrammet. – Du får ett bra bollplank. En vuxen som inte är din lärare eller dina föräldrar ger dig professionell vägledning. Det är väldigt värdefullt och roligt.

Thoren Business School Helsingborg arbetar med elevernas utveckling på alla plan. Skolan strävar alltid efter att hitta fler vägar att få eleverna att växa på det akademiska, professionella och personliga planet. Ett sådant initiativ är mentorsprogrammet där eleverna får en direkt inblick i näringslivet.

Vi pratar med läraren i samhällsvetenskap Madeleine Nilzon, som arbetar mycket med programmet. Hon förklarar varför det är viktigt och hur det tar elevernas utveckling till nästa nivå.

Vad innebär mentorsprogrammet?

– Eleverna i årskurs 3 får en egen mentor som är verksam inom näringslivet. De kan inspirera och stötta eleverna från ett annat håll.

Varför är det viktigt?

– Eleverna blir mer konkurrenskraftiga när de ska ut i arbetslivet. De får en till person att luta sig mot – och utvecklar sin kunskap inom business.

Hur fungerar programmet?

– Du söker till programmet i årskurs 2. Då får du motivera varför du vill gå programmet och vad du vill få ut av det. När du blir antagen får du en mentor som du går tillsammans med på 4 inspirationsseminarium. Utöver det har du fyra möten med din mentor där du får personlig rådgivning.

Vad är det eleverna får ut av mentorsprogrammet?

– Du får ett till bra bollplank utöver dina föräldrar eller lärare. Det kan vara lättare att prata med en ny vuxen som inte är direkt kopplad till din skolgång, så som dina lärare och föräldrar är. I stället blir du coachad av någon med stor erfarenhet utanför skolvärlden, som kan ge dig nya perspektiv.