Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
To top icon
Nyheter

Case: Fair Action – Samhällsentreprenörskap i fokus

Efter påsklovet drar nästa projekt igång på Thoren Business School Malmö. Då kommer eleverna att lära sig om hur de kan påverka människor och miljö i rätt riktning tillsammans med Fair Action. 

Vad gör företag för att vara med hållbara och för att nå de globala målen? Det är en fråga som förstaårseleverna på Business Program och Communication Program kommer att lära sig om tillsammans med Fair Action efter påsklovet.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Under caset ska eleverna lära sig mer om hur de kan granska företag och påverka dem till att göra mer för klimatet och samhället. Genom kunskap om lagar och regler ska de också lära sig om mänskliga rättigheter och vilket ansvar som ligger på ett företag.

Många av Thoren Business Schools elever startar själva företag efter och under gymnasiet, och det är därmed viktig kunskap som de kan få med sig från caset med Fair Action. För framtida samhällsentreprenörer kan det dessutom bli en stor inspirationskälla inför framtiden.

Vill du lära dig om samhällsentreprenörskap under gymnasiet? Boka in en privat rundvisning på Thoren Business School så berättar vi mer!

Foto: Pressbild från Fair Action